לאן הוא ממהר

לאן הוא ממהר
על מה הוא מדבר
מה יש לו לספר
את מי הוא מסנוור

כל נסיעה כמו אחרונה
יוצא נפסד מהשכונה

הולך כמו בריצה
ושח במליצה
לאן הוא ממהר
על מה הוא מוותר

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.