מילים נצעקות 1

אתה יכול לקבוע עובדות
אתה יכול לקרוא ממצאים
אתה יכול להסיק מסקנות
אתה יכול להפיק לקחים
אתה גם יכול לקבל החלטות

אתה יכול לעמוד בזמן
ולטעות
כי הוא ממשיך עוד
הוא ממשיך עוד,
הוא ממשיך עוד ועוד ועוד ועוד ועוד.

One thought on “מילים נצעקות 1

  1. hmmm….background to the text will come later, i assume?
    Btw, i like (liek) the new layout style you’ve chosen.

Leave a Reply to nev Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.